Pojęcie pracodawcy ekonomicznego i zmiany podatkowe dla pracowników tymczasowych w Szwecji.

Szwedzki parlament przyjął ustawę wprowadzającą koncepcję „ekonomicznego pracodawcy” oraz zmianę przepisów podatkowych względem pracy tymczasowej. Obowiązujące od dnia
01 stycznia 2021 r. zmiany prawne będą miały duże konsekwencje dla setek firm jak i tysięcy polskich pracowników wykonujących pracę najemną na terytorium Szwecji. Zagraniczni pracownicy dotychczas zwolnieni z obowiązku podatkowego w oparciu o regułę 183 dni, po wejściu w życie przepisów będą zobowiązani do odprowadzania podatku z tytułu pracy na terytorium Szwecji.

Informacje dla szwedzkich firm zatrudniających zagranicznych podwykonawców.

Aktualnie szwedzcy przedsiębiorcy korzystający z usług zagranicznych podwykonawców nie
są zobowiązani do potrącania podatku przy opłacaniu faktury. Oznacza to brak obowiązku podatkowego za prace wykonywane na terytorium Szwecji, jeżeli dana firma będącą podwykonawcą nie ma stałego zakładu pracy na terytorium kraju. Jednocześnie wraz z prowadzeniem ustawy, od dnia
01 stycznia 2021 r. w sytuacjach, w których zagraniczny podwykonawca nie będzie posiadała F-skattu, przedsiębiorca prowadzący działalność na terytorium Szwecji będzie zobowiązany do uwzględnienia podatku w momencie opłacenia faktury. Tym samym w czasie obowiązywania zapisów ustawy, istotnym działaniem dla szwedzkiego płatnika będzie weryfikacja podwykonawcy pod kątem posiadania F-skattu. Jednocześnie w przypadku ujawnienia braku posiadania zatwierdzenia do podatku typu F, należy potrącić podatek przy płaceniu faktury. W innym przypadku podwykonawca będzie zobowiązany do samodzielnego odprowadzenia podatku.

Informacje dla firm zagranicznych działających na terytorium Szwecji.

W momencie wprowadzenia zmian przedsiębiorcy prowadzający zagraniczną działalność gospodarczą będą zobowiązani do odprowadzania podatku dochodowego od zatrudnionych pracowników a dokładnie za ich pracę wykonaną na terytorium Szwecji. Nowe zmiany podatkowe dotyczą każdej zagranicznej firmy, niezależnie od lokalizacji zakładu (fast driftställe). Tym samym każda zagraniczna firma zobowiązana będzie do rejestracji jako pracodawca w Szwecji z uwzględnieniem podatku wstępnego w wysokości 30% lub podatku SINK oraz jeżeli pracownik nie posiada A1 – odprowadzić składki socjalne. Wyjątkiem od reguł jest sytuacja, w której praca obejmuje maksymalnie 15 dni roboczych z rzędu i 45 dni w roku kalendarzowym – w takiej sytuacji nie ma obowiązku odprowadzenia podatku.

Zwiększenie obowiązków sprawozdawczych do Skatteverket.

Wraz z wejściem nowych przepisów od dnia 01 stycznia 2020 r. rozszerza się zakres obowiązków sprawozdawczych dla zagranicznych pracodawców wobec szwedzkiego urzędu skarbowego. Skatteverket aby ustalić posiadane zobowiązania podatkowe danego przedsiębiorcy wobec urzędu skarbowego będzie weryfikowało informacje otrzymane bezpośrednio od zagranicznej spółki. Oświadczenie będzie dotyczyło charakteru, postępu jak i czasu wykonanej pracy na terytorium Szwecji w ciągu minionego roku. W przypadku kiedy po dokonaniu analizy urząd skarbowy ustali, że przedsiębiorstwo posiada stały zakład na terenie Szwecji, zagraniczny pracodawca będzie zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego od osób prawnych wraz z odprowadzeniem podatku dochodowego w Szwecji.