Obsługa kadrowo-płacowa zatrudnionych przez Klienta pracowników obejmuje:

  • prowadzenie i aktualizację teczek osobowych
  • sporządzanie umów o pracę i dokumentów określających stosunek pracy
  • ustalanie uprawnień do urlopów wypoczynkowych
  • sporządzanie świadectw pracy
  • prowadzenie ewidencji i naliczanie wynagrodzeń
  • sporządzanie list płac i zestawień wypłat z tytułu umów cywilno-prawnych
  • wykonywanie i przesyłanie deklaracji dla Urzendu podatkowego. składek i zaliczek na podatek dochodowy
  • sporządzanie informacji podatkowych dla pracowników i osób posiadających umowy

Dodatkowo otrzymują Państwo wsparcie w formie konsultacji w zakresie stosowania prawa pracy i bieżącego informowania nt. zmian w przepisach prawa pracy.