W związku z pandemią Coronawirusa, Szwedzki rząd podjął decyzje o nowej dotacji skierowanej wyłącznie do Osób prowadzących jednoosobowa działalność gospodarcza.

Z dofinansowania mogą skorzystać firmy, w których obroty w okresie marzec-lipiec 2020 roku w stosunku do tego samego okres roku 2019 uległy znacznemu pogorszeniu.

Maksymalna kwota wsparcia wynosi 120 000 kr.

Aby skorzystać z dotacji, musisz mieć obroty w wysokości co najmniej 200 000 kr w roku 2019.

Dotacje sa podzielone na trzy okresy:

  • Marzec – kwiecień 2020,
  • Maj 2020
  • Czerwiec – lipiec 2020.

Okres składania wniosków kończy się 31 stycznia 2021 r.

Aby pomoc została przyznana, należy spełnić warunki:

sprzedaż netto:

  • Marzec – kwiecień 2020 r. Stanowił mniej niż 70% sprzedaży netto w okresie odniesienia 2019 (Maksymalnie 48 000 kr)
  • Maj 2020 był mniej niż 60% sprzedaży netto w okresie odniesienia 2019 (Maksymalnie 24 000 kr)
  • Czerwiec i lipiec 2020 r. Były poniżej 50% sprzedaży netto w okresie odniesienia 2019 (Maksymalnie 48 000 kr)

 

Propozycja przedłużenia:

Rząd proponuje rozszerzenie dotacji za miesiące sierpień –  październik 2020.